A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Ota rohkeasti yhteyttä 

Jutellaan yhdessä, miten voisin auttaa sinua

 

Merja Uschanoff - Aurinkoinen Polku


      Puhelin               040 5853115

      Sähköposti        merja@aurinkoinenpolku.fi

      LinkedIn             Merja Uschanoff

      Postiosoite        Karhunevantie 28, 00890 Helsinki


Coachaukset voidaan pitää etänä Zoomilla, Google Meetillä, Teamsilla tai pk-seudulla kasvokkain.  

Ota rohkeasti yhteyttä! Viestitellään tai jutellaan puhelimitse tilanteestasi puolin ja toisin ennen ostopäätöstäsi. Työssäni on ammattitaidon lisäksi tärkeää, että henkilökemiat kohtaavat ja asiakkaalle syntyy keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa pystyy asiaansa hyvillä mielin työstämään.