A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

Aina löytyy polku, jota edetä 

 

Uracoaching / uravalmennus 

Haluaisitko olla oman elämäsi tähti? 

Tule uracoachaukseen, kun haluat selkiyttää urasuuntaasi, tunnistaa osaamistasi tai kun olet aktiivisessa työnhaussa ja kaipaat siihen tukea. Ajoittain on hyvä pysähtyä katsastamaan omaa työtilannettaan. Oletko työssä, jossa viihdyt ja saat onnistumisen kokemuksia? Vai onko aika ajanut nykytyösi ohi? Kenties omat toiveesi unelmatyöstä ovat muuttuneet? Tai et ole koskaan vielä ollut unelmatyössäsi? Ehkä nyt olisi sopiva aika ryhtyä miettimään seuraavaa ura-askeltasi?

Tai jos jo olet tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa, saat uracoachauksessa uusia ideoita työnhakuusi, laitat työnhakupaperisi kuntoon ja päivität työnhakutaitosi vastaamaan tätä päivää. Voidaan myös sparrailla tulevaan työpaikkahaastatteluun yhdessä!

Tärkeitä asioita tämän päivän työnhaussa ovat oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä itselle sopivan unelmatyön hahmottaminen. Näiden lisäksi ajantasaiset ja aktiiviset työnhakutaidot ovat tarpeen, jotta omaan unelmaan on helpompi tähdätä. Autan sinua kaikissa näissä!


Business coaching ja Life coaching 

Onko sinulla jo oma coach? Oletko jo kokeillut coachingia? Coaching on huippujuttu, joka auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja täsmentämään, mitä oikeasti haluat, ja miten haluat sen toteuttaa. Coachingissa löydät uusia näkökulmia haasteellisiksi kokemiisi asioihin ja mieleesi nousee yllättäviäkin tapoja ratkaista ongelmiasi. Coaching myös auttaa sinue kehittymään, voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta omiin kykyihisi.

Business coachingissa käsiteltävät aiheet ovat yleensä työelämästä ja liittyvät tämänhetkiseen työtehtävääsi, siinä onnistumiseen ja sinun kehittymiseesi. Aiheena voi olla jonkin tietyn toimintatavan vahvistaminen, esim. miten kommunikoida paremmin, miten tuoda omia näkökulmia rohkeammin esiin työssä tms. Tai kenties haluat kehittää esimiestaitojasi tai oppia verkostoitumaan paremmin - tai kehittää omassa toiminnassasi jotain aivan muuta työhösi liittyvää asiaa.  

Life coachingin aihepiiri ulottuu nimensä mukaisesti myös muille elämänalueille kuin työhön. Life coachingin avulla työstettävä aiheesi voi liittyä omaan ajankäyttöösi, hyvinvointiisi, ihmissuhdetaitoihisi, aikaansaamiseen tms. Olen itse kerran ottanut coachausta erään laatikoston siivouksen totuttamiseen, jota olin lykännyt pitkiä aikoja, ja löysin coachauksessa siihen valtavan hyvän ratkaisun, jonka jälkeen kyseisen laatikoston siivous olikin omaa hyvinvointiani tukeva meditaatio- ja rauhoittumishetkeni, jota olin elämääni tuolloin kovasti kaivannut. 


Ihminen on kokonaisuus, ja monesti vaikka coachingissa lähdetään ratkomaan tiettyä aihetta, sen ympärille helposti nivoutuu asioita muiltakin elämänalueilta. Sen vuoksi mikään coachaussuunta ei täysin poissulje toistensa aihepiirejä, vaan ihmisen on mahdollisuus löytää ratkaisuja, joiden vaikutus näkyy useilla elämänalueilla yhtäaikaisesti.