A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

Aina löytyy polku, jota edetä 

 

Uracoaching / uravalmennus 

Uracoaching auttaa sinua selkiyttämään urasuuntaasi, tunnistamaan osaamistasi ja onnistumaan työnhaussasi. 

Viihdytkö työssäsi ja saatko siinä onnistumisen kokemuksia? Ovatko omat toiveesi unelmatyöstäsi muuttuneet ajan myötä? Tai et ole koskaan vielä ollut unelmatyössäsi? Jos nämä asiat mietityttävät, nyt voi olla aika ryhtyä miettimään seuraavaa ura-askeltasi. Autan sinua kirkastamaan, millainen seuraava uratoiveesi on. 

Kun tunnistat osaamisesi, tiedät, kuka olet ammatillisesti ja millaisia persoonallisia vahvuuksia sinulla on. Osaamisen tunnistaminen tukee sinua sekä nykyisessä työssäsi että uutta työtä hakiessasi. 

Jos olet tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa, uracoachauksessa saat uusia ideoita työnhakuusi. Sanoitat osaamistasi, päivität työnhakupapereitasi, syvennät työnhakutaitojasi vastaamaan nykypäivän tarpeita. Voimme myös sparrailla työpaikkahaastatteluun. Autan sinua onnistumaan työnhaussasi.  


Business coaching  

Business coachingissa tavoittelet nykyisessä työssäsi onnistumista ja työssä kehittymistäsi. Business coaching auttaa sinua työskentelemään vahvuuksiasi hyödyntäen, kehittämään toimintatapojasi ja saavuttamaan työtavoitteesi. 

Business coachingiin sopivia tilanteita voivat olla esim. tiukka projekti, muutostäyteinen vuosi, asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyminen, uudessa työtehtävässä aloittaminen, omien mielipiteiden rohkeampii esiin tuominen, yhteistyösuhteiden luominen, prioritoinnin oppiminen ja ajankäytön tasapainottaminen. 

Coachauskeskustelujen tuella kehität työskentelyäsi, vahvistat hyviä toimintatapoja, reflektoit omaa tekemistäsi ja onnistus työssäsi. Sinulla on oma coach, jonka kanssa voit pysähtyä oman itsesi ja työsi äärelle kaikessa rauhassa. 


Life coaching

Life coachingissa yleensä keskitytään aiheisiin työelämän ulkopuolelta. Life coaching auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja täsmentämään, mitä oikeasti haluat, ja miten haluat sen toteuttaa. Löydät uusia näkökulmia haasteelliseksi kokemiisi asioihin ja löydät yllättäviäkin tapoja ratkaista ongelmiasi. Life coaching auttaa sinua kehittymään, voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta omiin kykyihisi. 

Arvot, vahvuudet ja motivaatio ovat tärkeitä kulmakiviä omannäköiseen elämään. Arvojen mukaan eläminen auttaa tekemään itselle oikeanlaisia valintoja. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen sujuvoittaa asioiden hoitamista ja tuo onnistumisen kokemuksia. Omien motivaatiotekijöiden tunteminen helpottaa löytämään asioita, joiden parissa viihtyy. 

Usein emme kuitenkaan vielä tunnista arvojamme, vahvuuksiamme tai motivaatiotarpeitamme - tai emme uskalla vielä toimia niiden mukaan elämässämme. Entä jos se olisikin mahdollista? Autan sinua tutustumaan omaan itseesi ja toteuttamaan omannäköistäsi elämää. 


Yrityspalvelut

Tutustu yrityksille suunnattuihin palveluihin. 

Uracoachingilla tuetaan henkliöstön osaamisen tunnistamista, uran suunnittelua ja osaamisen kehittymistä. 

Outplacement coachingin avulla tuetaan irtisanottujen henkilöiden irtautumisprosessia ja edistetään heidän uudelleen työllistymistään. 

Business coachingilla autetaan asiantuntijoita ja esihenkilöitä onnistumaan työssään, löytämään uudenlaisia toimintatapoja ja kehittämään työssä tarvittavia taitojaan.