A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

Aina löytyy polku, jota edetä 

 

Uracoaching / uravalmennus 

Haluaisitko olla oman elämäsi tähti? 

Tule uracoachaukseen, kun haluat selkiyttää urasuuntaasi. Ajoittain on hyvä pysähtyä katsastamaan omaa työtilannettaan. Oletko työssä, jossa viihdyt ja saat onnistumisen kokemuksia? Vai onko aika ajanut nykytyösi ohi? Kenties omat toiveesi unelmatyöstä ovat muuttuneet? Tai et ole koskaan vielä ollut unelmatyössäsi? Ehkä nyt olisi sopiva aika ryhtyä miettimään seuraavaa ura-askeltasi?

Tai jos jo olet tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa, saat uracoachauksessa uusia ideoita työnhakuusi, laitat työnhakupaperisi kuntoon ja päivität työnhakutaitosi vastaamaan tätä päivää. Voidaan myös sparrailla haastatteluun yhdessä!

Tärkeitä asioita tämän päivän työnhaussa ovat oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä itselle sopivan unelmatyön hahmottaminen. Näiden lisäksi ajantasaiset ja aktiiviset työnhakutaidot ovat tarpeen, jotta omaan unelmaan on helpompi tähdätä. 


Business ja life coaching 

Onko sinulla jo oma coach? Oletko jo kokeillut coachingia? Coaching on huippujuttu, joka auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja täsmentämään, mitä oikeasti haluat, ja miten haluat sen toteuttaa. Coachingissa löydät uusia näkökulmia haasteellisiksi kokemiisi asioihin ja mieleesi nousee yllättäviäkin tapoja ratkaista ongelmiasi. Coaching myös voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta omiin kykyihisi.

Business coachingissa aiheet ovat yleensä työelämästä, ja voivat koskea tämänhetkistä työtehtävääsi ja siinä suoriutumista, tai aiheena voi olla jokin muu työelämääsi liittyvä asia. Life coachingin puolella aiheena voi olla myös johonkin muuhun elämänalueeseen liittyviä asioita. Ihminen on kokonaisuus, ja monesti vaikka coachingissa lähdetään ratkomaan tiettyä aihetta, sen ympärille helposti nivoutuu asioita muiltakin elämänalueilta. Sen vuoksi kumpikaan coachaussuunta ei täysin poissulje toistensa aihepiirejä, vaan ihmisen on mahdollisuus löytää ratkaisuja, joiden vaikutus näkyy useilla elämänalueilla yhtäaikaisesti. 


RMP motivaatiovalmennus

Motivaatio synnyttää energiaa ja saa tekemään vaikka ihmeitä! Motivaation toteutuminen elämässä ylläpitää myös hyvinvointia. Kuinka hyvin tunnet syvimmät perustarpeesi ja niihin liittyvät motivaationlähteesi? Kuinka hyvin ne toteutuvat työssäsi tällä hetkellä, tai eämässäsi ylipäätään? Mitä paremmin tunnet omat tarpeesi ja sinua motivoivat tekijät, sitä paremmin osaat tuoda niitä elämääsi. Itsetuntemus lisää usein myös ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan. 

Steven Reissin tutkimuksiin perustuva RMP motivaatioprofiili (Reiss Motivation Profile) auttaa tunnistamaan, mitkä asiat ovat sinulle erityisen tärkeitä ja minkä tarpeiden olisi oleellista täyttyä elämässäsi, jotta voit hyvin ja osaat ohjata elämääsi oikeaan suuntaan. Motivaatiosi tunnistaminen toimii kompassinasi monenlaisissa tilanteissa, esim. uutta työtä hakiessasi, nykyistä työtäsi tehdessäsi tai vaikkapa esimiesroolissasi kehittymiseksi. Tai miksei vaikkapa hyödyntääksesi itsetuntemustasi parisuhteessasi! 

Varaa RMP motivaatiokysely ja siihen liittyvä 1,5h valmennuskeskustelu kanssani, ja tutustu itseesi motiivien näkökulmasta! Autan sinua miettimään, miten voisit edistää niiden toteutumista yhä paremmin elämässäsi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!