A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Business Coaching / Työelämäcoaching työssä onnistumiseksi 

Työelämässä tapahtuu ja muuttuu paljon, ja ihmisten tulisi olla osaavia, itsenäisiä ja joustavia. Kaiken hälinän ja haasteiden keskellä voi kuitenkin kokea olevansa yksin. 

 

Työelämäcoaching auttaa sinua onnistumaan työssäsi, kehittymään ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi työelämässä. Voit olla johtaja, esihenkilö, asiantuntija tai työntekijä - työelämäcoaching sopii kaikille. 

Työelämäcoachingin vahvana lähtökohtana on, että sinä onnistuisit työssäsi mahdollisimman hyvin. Coaching-keskusteluidemme aikana autan sinua työstämään valitsemaasi työelämääsi liittyvää aihetta, löydät siihen uusia näkökulmia ja luot siihen itsellesi konkreettisia toimintaideoita. Coachausten välisenä aikana kokeilet ideoitasi käytäntöön ja reflektoit niitä coachaustapaamisissamme sen jälkeen. Huomaat kehittymisesi, saat onnistumisen kokemuksia ja lisää luottamusta toteuttaa itseäsi työssäsi.

Työelämäcoachingilla tuetaan usein omien toimintatapojen kehittymistä, joka tyypillisesti tapahtuu ajan kuluessa, oivaltaen ja kokeillen. Siksi suosittelenkin työelämään liittyvässä coachauksessa useamman kerran coaching prosessia. Tämä mahdollistaa sinulle ideoinnit, kokeilut, reflektoinnit, ja ennen kaikkea haluamiisi muutoksiin liittyvien toimintatapojesi kehittymisen käytännössä ja niiden juurtumisen päivittäiseen työhösi. 

Suosittelen työelämäcoachingin kestoksi vähintään 4-6 krt. Kunkin tapaamisen pituus on 1,5h, jolloin ehdimme hyvin paneutumaan aiheeseesi ja autan sinua löytämään tilanteeseesi sopivia ratkaisuja. 

Hinnat yksityishenkilöille: 

4 x 1,5h yht 840€

6 x 1,5h yht 1250€

tai 240€ /krt  (hinnat sis. alv 24%). 

Yrityksille suunnatut coaching palvelut tarjouspyyntöjen perusteella.   

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain tai videoyhteydellä pääkaupunkiseudulla, ja muille paikkakunnille videoyhteydellä (Zoom, Google Meets, Teams tms). Koronapandemian aikana tapaamiset pääsääntöisesti etänä. 


 

 Esimerkkitilanteita: 

 

Mitä saat työelämäcoachingista: 

 Nykyisessä työssä tarvittavien toimintatapojen kehittäminen

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

Asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyminen

Omassa esihenkilötyössä kehittyminen

Valmentavan vuorovaikutuksen vahvistaminen

Kadonneen työmotivaation löytäminen

Oman ajankäytön tasapainottaminen

Omien arvojen toteuttaminen työelämässä

Haasteelliset tilanteet tai ihmissuhteet työssä

Muutostilanteet työelämässä

Osaat hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi työssäsi

Kehität uusia parempia toimintatapoja työntekoosi

Luotat omiin kykyihisi

Kehityt esihenkilönä 

Omaksut valmentavan vuorovaikutustyylin

Löydät uusia näkökulmia työtilanteisiisi 

Opit järjestelemään aikaasi tasapainoisemmin

Etenet työpaikan muutoksissa helpommin

Koet olevasi oman työelämäsi osaaja ja että sinulla on keinoja työssäsi onnistumiseksi