A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Business Coaching / Työelämäcoaching

Työelämässä tapahtuu ja muuttuu paljon, ja ihmisten tulisi olla osaavia, itsenäisiä ja joustavia. Kaiken hälinän ja haasteiden keskellä voi kuitenkin kokea olevansa yksin. 

 

Business coaching auttaa työelämän tilanteissa, jotka koet haasteelliseksi ja joihin kaipaat tukea, selkeyttämistä ja vahvistusta. Coaching auttaa sinua kehittymään työssäsi ja hyödyntämään vahvuuksiasi. 

Coachingissa selkeytät työhösi liittyvää aihetta, löydät uusia näkökulmia ja luot siihen itsellesi konkreettisia toimintaideoita. Coaching-keskustelujemme välillä kokeilet ideoitasi käytäntöön ja reflektoit niitä coachaustapaamisessa sen jälkeen. Huomaat kehittymisesi, saat onnistumisen kokemuksia ja lisää luottamusta toteuttaa itseäsi työssäsi.

Suosittelen työelämään liittyvässä coachauksessa useamman kerran coaching prosessia. Tämä mahdollistaa sinulle ideoinnit, kokeilut, reflektoinnit, ja ennen kaikkea haluamiisi muutoksiin liittyvien toimintatapojesi kehittymisen käytännössä ja niiden juurtumisen päivittäiseen työhösi. 

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain tai videoyhteydellä pääkaupunkiseudulla, ja muille paikkakunnille videoyhteydellä (Zoom, Google Meets, Teams tms). 

 

 

 Esimerkkiaiheita: 

 

 

Business coachingin avulla: 

 

 Siirtymä asiantuntijasta esihenkilöksi

Uutena esihenkilönä työskentely

Valmentavan toimintatavan vahvistaminen

Oman ajankäytön tasapainottaminen

Muutostilanteissa selviytyminen: organisaatiomuutokset, tehtävävaihdokset, irtisanomiset

Kadonneen työmotivaation löytäminen

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

Uralla kehittyminen ja urasuunnittelu

Oma arvomaailma ja sen tuominen omaan työelämään

Haasteelliset tilanteet tai ihmissuhteet työssä

Löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja työhösi 

Kehityt haluamaasi suuntaan työssäsi

Osaat hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi työssäsi

Toimit esimiehenä omalla tyylilläsi

Kehität valmentavaa vuorovaikutustasi

Löydät uusia näkökulmia työtilanteisiin 

Opit järjestelemään aikaasi tasapainoisemmin

Etenet työpaikan muutoksissa helpommin ja mukavammin

Koet olevasi oman työelämäsi osaaja ja että sinulla on keinoja työssäsi pärjäämiseksi