A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Business Coaching / Työelämäcoaching

Työelämässä tapahtuu ja muuttuu paljon, ja ihmisten tulisi olla osaavia, itsenäisiä ja joustavia. Kaiken hälinän ja haasteiden keskellä voi kuitenkin kokea olevansa yksin. 

 

Business coaching auttaa työelämän tilanteissa, jotka koet haasteelliseksi ja joihin kaipaat tukea, selkeyttämistä ja vahvistusta. Se auttaa sinua kehittymään työssäsi ja hyödyntämään vahvuuksiasi. 

Coachingissa selkeytät työhösi liittyvää aihetta ja luot siihen itsellesi konkreettisia tavoitteita, suunnitelmia ja toimintaideoita. Coaching-keskustelujemme välillä kokeilet ideoitasi käytännössä ja reflektoit niitä coachaustapaamisessa sen jälkeen. Asioiden edetessä saat onnistumisen kokemuksia ja lisää luottamusta toteuttaa itseäsi menestyksekkäästi työssäsi.

Suosittelen työelämään liittyvässä coachauksessa 3-5 kerran coaching-prosessia. Tämä mahdollistaa sinulle ideoinnit, kokeilut, reflektoinnit, ja ennen kaikkea haluamiisi muutoksiin liittyvät positiiviset oppimiskokeilut käytännössä ja asioiden juurtumisen päivittäistoimintaasi. 

Enenevässä määrin asiakkaani haluavat myös solmia pidempiaikaisen monivuotisen coaching-suhteen, jolloin tapaamisia sovitaan silloin, kun sille tarvetta on. Tutun coachin kanssa asioiden työstäminen koetaan helpoksi. 

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain pääkaupunkiseudulla ja muille paikkakunnille virtuaalisesti (puhelin, Skype, Zoom tms).  

 

Esimerkkiaiheita: 

 

 

Business coachingin avulla: 

 

Haasteelliset tilanteet tai ihmissuhteet työssä

Oman ajankäytön tasapainottaminen

Siirtymä asiantuntijasta esimieheksi

Uutena esimiehenä työskentely

Valmentavan toimintatavan vahvistaminen

Muutostilanteissa selviytyminen: organisaatiomuutokset, tehtävävaihdokset, irtisanomiset

Kadonneen työmotivaation löytäminen

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

Uran suunnittelu

Oma arvomaailma ja sen tuominen omaan työelämään

Käyt työhön liittyviä asioita läpi ulkopuolisen ihmisen kanssa ja löydät uusia näkökulmia 

Kehityt työssäsi ja toimintavoissasi haluamaasi suuntaan

Tunnistat työtyylisi ja osaat hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi työssäsi

Opit toimimaan esimiehenä omana itsenäsi

Opit valmentavaa otetta käytännössä kokeillen

Löydät uusia näkökulmia työtilanteisiin ja ymmärrät muita ihmisiä paremmin

Opit järjestelemään aikaasi tasapainoisemmin

Etenet työpaikan muutoksissa helpommin ja mukavammin

Koet olevasi oman työelämäsi osaaja ja että sinulla on keinoja työssäsi pärjäämiseksi