A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Business Coaching / Työelämäcoaching 

Työelämässä tapahtuu ja muuttuu paljon, ja ihmisten tulisi olla osaavia, itsenäisiä ja joustavia. Kaiken hälinän ja haasteiden keskellä voi kuitenkin kokea olevansa yksin. 

 

Työelämäcoaching auttaa sinua kehittymään omassa työssäsi ja hyödyntämään vahvuuksiasi työssäsi onnistumiseksi. Coachingista on tukea myös tilanteissa, jotka koet työssäsi haasteelliseksi ja joihin kaipaat tukea, selkeyttämistä ja vahvistusta. 

Coaching-keskusteluissa selkeytät työhösi liittyvää aihetta, löydät uusia näkökulmia ja luot siihen itsellesi konkreettisia toimintaideoita. Coachausten välillä kokeilet ideoitasi käytäntöön ja reflektoit niitä coachaustapaamisessa sen jälkeen. Huomaat kehittymisesi, saat onnistumisen kokemuksia ja lisää luottamusta toteuttaa itseäsi työssäsi.

Suosittelen työelämään liittyvässä coachauksessa useamman kerran coaching prosessia. Tämä mahdollistaa sinulle ideoinnit, kokeilut, reflektoinnit, ja ennen kaikkea haluamiisi muutoksiin liittyvien toimintatapojesi kehittymisen käytännössä ja niiden juurtumisen päivittäiseen työhösi. 

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain tai videoyhteydellä pääkaupunkiseudulla, ja muille paikkakunnille videoyhteydellä (Zoom, Google Meets, Teams tms). 

 

 Esimerkkiaiheita ja -tilanteita: 

 

Mitä saat työelämäcoachingista: 

 Uralla kehittyminen ja urasuunnittelu

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

Olet siirtymässä asiantuntijasta esihenkilöksi ja haluat onnistua siinä hyvin

Esihenkilötyössä kehittyminen

Valmentavan vuorovaikutuksen oppiminen

Kadonneen työmotivaation löytäminen

Oman ajankäytön tasapainottaminen

Omien arvojen toteuttaminen työelämässä

Haasteelliset tilanteet tai ihmissuhteet työssä

Muutostilanteet työelämässä

Osaat hyödyntää luontaisia vahvuuksiasi työssäsi

Löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja työhösi 

Kehityt haluamaasi suuntaan työssäsi

Toimit esimiehenä omalla tyylilläsi

Kehität valmentavaa vuorovaikutustasi

Löydät uusia näkökulmia työtilanteisiin 

Opit järjestelemään aikaasi tasapainoisemmin

Etenet työpaikan muutoksissa helpommin ja mukavammin

Koet olevasi oman työelämäsi osaaja ja että sinulla on keinoja työssäsi onnistumiseksi