A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Aurinkoinen Polku

Aina löytyy polku, jota edetä 

 

Uracoaching / uravalmennus 

Haluaisitko olla oman elämäsi tähti? 

Tule uracoachaukseen, kun haluat selkiyttää urasuuntaasi. Ajoittain on hyvä pysähtyä katsastamaan omaa työtilannettaan. Oletko työssä, jossa viihdyt ja saat onnistumisen kokemuksia? Vai onko aika ajanut nykytyösi ohi? Kenties omat toiveesi unelmatyöstä ovat muuttuneet? Tai et ole koskaan vielä ollut unelmatyössäsi? Ehkä nyt olisi sopiva aika ryhtyä miettimään seuraavaa ura-askeltasi?

Tai jos jo olet tällä hetkellä aktiivisessa työnhaussa, uracoachauksessa saat uusia ideoita työnhakuusi, laitat työnhakupaperisi kuntoon ja päivität työnhakutaitosi vastaamaan tätä päivää. Voidaan myös sparrailla haastatteluun yhdessä!

Tärkeitä asioita tämän päivän työnhaussa ovat oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä itselle sopivan unelmatyön hahmottaminen. Näiden lisäksi ajantasaiset ja aktiiviset työnhakutaidot ovat tarpeen, jotta omaan unelmaan on helpompi tähdätä. 


Business ja life coaching 

Onko sinulla jo oma coach? Oletko jo kokeillut coachingia? Coaching on huippujuttu, joka auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi ja täsmentämään, mitä oikeasti haluat, ja miten haluat sen toteuttaa. Coachingissa löydät uusia näkökulmia haasteellisiksi kokemiisi asioihin ja mieleesi nousee yllättäviäkin tapoja ratkaista ongelmiasi. Coaching myös voimauttaa ja antaa sinulle lisää itseluottamusta omiin kykyihisi.

Business coachingissa aiheet ovat yleensä työelämästä, ja voivat koskea tämänhetkistä työtehtävääsi ja siinä suoriutumista, tai aiheena voi olla jokin muu työelämääsi liittyvä asia. Life coachingin puolella aiheena voi olla myös johonkin muuhun elämänalueeseen liittyviä asioita. Ihminen on kokonaisuus, ja monesti vaikka coachingissa lähdetään ratkomaan tiettyä aihetta, sen ympärille helposti nivoutuu asioita muiltakin elämänalueilta. Sen vuoksi kumpikaan coachaussuunta ei täysin poissulje toistensa aihepiirejä, vaan ihmisen on mahdollisuus löytää ratkaisuja, joiden vaikutus näkyy useilla elämänalueilla yhtäaikaisesti.