A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Merja Uschanoff

Haluan auttaa ihmisiä löytämään aidon itsensä ja etenemään kohti unelmiaan


Millainen coach olen:

Haluan tukea ihmisiä, jotka ovat muutostilanteessa ja kaipaavat sparrausta edetäkseen siinä. Kyseessä voi olla työelämään liittyvä muutos tai henkilökohtaisen elämän muutos. Kun keskustellen kohtaamme aidolla inhimillisellä tasolla, pystymme puhumaan oikeista asioista, joita muutokseen henkilön kohdalla liittyy. Silloin muutoksen käsittely ja siinä eteneminen mahdollistuu. 

Uskon, että ihmisessä on jo kaikki se viisaus ja vastaukset, joita hän etsii. Coachingin avulla ne voidaan saada esiin. Uskon myös, että jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja osaamista. Omiin luontaisiin vahvuuksiin keskittymällä ja niissä kehittymällä, jokaisella on mahdollisuus loistaa! Ihmisen toimiessa omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa kautta aitona omana itsenään, hän pärjää hyvin työssään ja henkilökohtaisessa elämässään. 

Coachina olen inhimillinen, läsnäoleva, hyväksyvä ja positiivinen. Minua on kiitetty kyvyistäni kannustaa ja arvostaa ihmisiä, monet ovat kertoneet saaneensa tapaamisistamme paljon lisää ideoita, energiaa, rohkeutta, uskoa omaan itseensä sekä tavoitteensa toteutumiseen. 

Omat tärkeimmät arvoni ovat rakkaus, tasa-arvo, vapaus ja terveys, joita haluan työssäni välittää asiakkailleni: kohtelemalla ystävällisesti, arvostamalla samanarvoisena asemasta ja tittelistä riippumatta, antamalla vapauden päättää miten edetä coaching-tavoitteessa ja kannustamalla pitämään huolen omasta itsestä. 

Miten minusta tuli coach:

Olen työskennellyt aiemmin HR-painotteisissa johtamistehtävissä parikymmentä vuotta, ja esihenkilönä toteuttanut valmentavaa ja osallistavaa johtajuutta, ja vienyt läpi monenlaisia yrityselämän muutostilanteita. Pidin esihenkilötyöstä erittäin paljon. Esihenkilönä arvostan työntekijöiden osaamista ja luontaisia vahvuuksia, ja haluan antaa heidän loistaa, kehittyä ja onnistua. Vaikeitakin muutoksia johtaessani olen pyrkinyt pitämään kiinni näistä periaatteistani. 

Osallistuessani ensimmäiseen coach-koulutukseeni, oivalsin vahvasti, että rakastan ihmisten sparrailua ja haluan tehdä coachausta päätyökseni. Irtisanouduin pitkäaikaisesta palkkatyöstäni ja perustin v 2013 oman yritykseni Aurinkoisen Polun. Tämä polku on vienyt minua yhä enemmän kohti omannäköistäni elämää, ja nautin suuresti tästä työstäni! Toivon omalla työlläni edistäväni ihmisten onnistumista rohkeammin omana itsenään, ja omalta osaltani vaikuttavani työelämän kehittymisessä inhimilliseen ja ihmisiä arvostavaan suuntaan. 

Olen ollut onnekas saadessani tehdä urallani useita itselleni erittäin motivoivia työtehtäviä. Toki minunkin matkallani on ollut ei-niin-motivoivia työtehtäviä, epäonnistumisia, hankalia esihenkilöitä jne. Kuitenkin nuo onnistuneet työkokemukseni ovat kannustaneet eniten! Näiden omakohtaisten kokemustenikin perusteella uskon, että jokaisen kannattaa ja on mahdollista päästä työhön, josta oikeasti nauttii.   

Koulutukseltani olen KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto yliopisto), jossa opiskelin organisaatioita ja johtamista. Coachingissa minulla on International Coach Federationin (ICF) hyväksymät ammattitutkinnot MB Life Coach ja Certified Business Coach Master. Minulla on myös henkilökohtainen ICF:n Professional Certified Coach (PCC) -sertifiointi. Olen syventänyt osaamistani myös mm. Positive Psychology Practitioner -koulutuksella.   

Henkilökohtaisessa elämässäni olen kohdannut sekä menetyksiä että onnen hetkiä - kuten elämässä usein käy. Eniten minua on ihmisenä kasvattanut puolisoni kuolema nuorella iällä, sekä sitä seuranneen uusperheemme nuorten kasvaminen. Työelämässä kasvattavimpia kohtia ovat olleet erilaisten muutosten johtaminen sekä omien tiimiläisteni irtisanominen, ja näiden lisäksi oman urani moninaiset pohdinnat ja siihen liittyvät arvopohjaiset valinnat. 

Elämänkokemuksieni myötä luotan pystyväni ihmisenä ja coachina kohtaamaan ja hyväksymään asiakkaiden erilaisia elämän- ja työtilanteita.

Tyytyväinen asiakas:

Työssäni aurinkoisimpia hetkiä ovat, kun asiakas oivaltaa omat hyvät puolensa ja ymmärtää olevansa tosi hyvä tyyppi! Vahvuutensa löytänyt, itseensä luottava ja itsensä hyväksyvä ihminen on valtavan voimaantunut ja säteilee hyvää energiaa. Tavoitteiden saavuttaminen muuttuu hänelle mahdolliseksi ja helpommaksi. Motivaatio nousee silmissä! 

Työni onnistumisen tärkein mittari minulle on, kun asiakas on tyytyväinen ja ryhtyy rohkeasti ja positiivisin mielin etenemään kohti tavoitettaan. Silloin on saavutettu oikeita asioita!

Yhteistyökumppanini ja valmentajaverkostoni:

Minulla on laajat verkostot ja teen paljon yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa. Valmentajaverkostossani löytyy mm. useita uravalmentajia ja business/life coacheja, työhyvinvointiosaajia, mindfulness-valmentajia, työyhteisösovittelija sekä johtamisen valmentajia. Jos kaipaat tukea muihin asioihin kuin missä itse pystyn auttamaan, tai jos projektiisi kaivataan useampia tekijöitä samanaikaiseksi, mielelläni järjestän verkostoistani sopivia tekijöitä.