A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Mitä coaching on?

Elämässä tulee toisinaan eteen tilanteita, joihin voi olla vaikea yksin löytää ratkaisua. Tai tilanteita, joissa oma toive tai tavoite on jo selvillä, mutta rohkeus ei vielä riitä sen toteuttamiseen. 

 

Coaching on tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen keskusteluprosessi, jolla tähdätään sinua askarruttavien asioiden selkiyttämiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, henkilökohtaiseen kasvuun, lisääntyneeseen itsetuntemukseen ja elämän tasapainoon. Coaching auttaa sinua päättämään, miten haluat toteuttaa tavoitteesi käytännnössä. Keskustelujemme välillä kokeilet ideoitasi käytäntöön ja/tai voin antaa sinulle aiheeseen sopivia välitehtäviä.  

Coachina olen rinnallakulkijasi, ja autan sinua pysähtymään aiheesi äärelle. Kuuntelemalla, kysymällä ja myös sopivasti haastamalla autan sinua löytämään uusia näkökulmia, sekä huomaamaan voimavarasi ja henkilökohtaiset vahvuutesi, joita pystyt hyödyntämään asioidesi eteenpäin viemisessä. 

Sinä itse valitset coachingaiheesi ja -tavoitteesi. Tarvittaessa autan coachina sinua täsmentämään tavoitettasi juuri sinulle sopivaksi. 

Keskustelujemme aikana löydät ja valitset itsellesi sopivimmat etemistavat ja ratkaisut coaching-aiheeseesi liittyen. Eteneminen tapahtuu sinun yksilöllisessä tahdissasi.

Coachingprosessiin kuuluu yleensä useampia keskustelukertoja, jotta ehtii syntymään syvemmälle menevä ajatteluprosessi, ja jotta sinulla on aikaa paneutua aiheesi äärelle ja pystyt tapaamistemme välillä kokeilemaan oivalluksiasi käytäntöön. Tällä tavoin muodostuu oppimista, josta siirtyy toivomiasi muutoksia aidosti päivittäiselämääsi. Keskustelukertojen lukumäärän sovimme yhdessä prosessin alussa. Enenevässä määrin asiakkaani myös sopivat monivuotisen coaching-suhteen, jolloin tapaamisia sovitaan silloin, kun tarvetta coachingille on. Tutuksi tulleen coachin kanssa asioiden työstäminen koetaan helpoksi. 

Kaikki coachingin aikana käymämme keskustelu on luottamuksellista, ja pysyy sellaisena sen jälkeenkin. 

Coaching voidaan toteuttaa kasvokkain tai etänä (puhelimitse, Skype tms)