A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Ota yhteyttä

 

 

  Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

 

            Puhelin               040 5853115

            Sähköposti          merja@aurinkoinenpolku.fi

            Postiosoite          Karhunevantie 28

                                     00890 Helsinki

                   

            Y-tunnus             Y-2521025-8


Ota rohkeasti yhteyttä! Jutellaan tilanteestasi ja tutustutaan puolin ja toisin ennen ostopäätöstäsi. Työssäni on ammattitaidon lisäksi tärkeää, että henkilökemiat kohtaavat ja asiakkaalle syntyy keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa pystyy asiaansa hyvillä mielin työstämään.