A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Ota yhteyttä

 

 

  Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

 

            Puhelin               040 5853115

            Sähköposti          merja@aurinkoinenpolku.fi

            Postiosoite          Karhunevantie 28

                                     00890 Helsinki

       

            Verkostoidun mielelläni kanssasi myös LinkedInissä, voit lähettää minulle kontaktikutsun ja viestiä myös siellä.

          

Ota rohkeasti yhteyttä! Viestitellään tai jutellaan puhelimitse tilanteestasi puolin ja toisin ennen ostopäätöstäsi. Työssäni on ammattitaidon lisäksi tärkeää, että henkilökemiat kohtaavat ja asiakkaalle syntyy keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa pystyy asiaansa hyvillä mielin työstämään.