A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Ota yhteyttä - Merja Uschanoff

 

 

  Aurinkoinen Polku - Merja Uschanoff

 

       Puhelin               040 5853115

       Sähköposti         
merja@aurinkoinenpolku.fi

       Postiosoite          Karhunevantie 28

                                  00890 Helsinki

       

Kaikki coachaukset voidaan pitää myös etänä Zoomilla, Google Meetillä, Teamsilla tms.

Verkostoidun mielelläni kanssasi myös LinkedInissä, voit lähettää minulle kontaktikutsun ja viestiä myös siellä.

          

Ota rohkeasti yhteyttä! Viestitellään tai jutellaan puhelimitse tilanteestasi puolin ja toisin ennen ostopäätöstäsi. Työssäni on ammattitaidon lisäksi tärkeää, että henkilökemiat kohtaavat ja asiakkaalle syntyy keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa pystyy asiaansa hyvillä mielin työstämään.