A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Uracoaching / uravalmennus Merjan kanssa

Jokaisella on luontaisia vahvuuksia ja jokaiselle on unelmatyö olemassa 


Uracoaching / uravalmennus auttaa sinua, kun olet epävarma tämänhetkisen työsi sopivuudesta sinulle, harkitset uutta työtä, haluat pohtia lyhyen/pidemmän tähtäimen uratavoitteitasi tai kun jo olet aktiivisessa työnhaussa. Uracoachingista on hyvä apu myös ollessasi rtisanomisuhan alla tai työttömänä ollessasi. 

Työnhaussa onnistumisen tärkeät kulmakivet ovat oman osaamisen tunnistaminen, unelmatyön hahmottaminen sekä aktiiviset ja ajantasaiset työnhakutaidot. Oma aktiivisuus työnhakijana myös edistää uuden työn saamista. 

Aurinkoisen Polun uracoaching on henkilökohtaista yksilövalmennusta, jossa yhdessä keskustellen paneudumme juuri sinun uratilanteeseesi. Sparraan ja coachaan sinua ja autan sinua työstämään sinulle tärkeimpiä asioita aktiivisesti eteenpäin. Coachauksen sisältö määriytyy aina sinun tarpeistasi käsin, ja usein käymmekin ensin lyhyen ennakkopuhelun tai -viestittelyn, jossa sovitaan tärkeimmmistä aiheista alustavasti. 

Tapaamisten kokonaismäärä määriytyy usein sen mukaan, millaisiin aiheisiin kaipaat tukea. Käytännössä olen huomannut, että oman osaamisen tai unelmatyön tunnistaminen vaatii useamman keskustelukerran, ja vaikkapa CV:n kommentointi tai haastattelusparraus voi sujua yhdelläkin kerralla. 

Pidän myös jonkin verran ryhmille suunnattuja työnhakuvalmennuksia, joissa käymme läpi erilaisia työnhakuun liittyviä aihepiirejä. Voit koota oman ryhmäsi (min 3 hlöä) tai voit ilmoittaa itsesi jonoon, jos haluaisit mukaan työnhakuryhmään, voin perustaa ryhmän, kun porukkaa ilmoittautuu riittävästi. 

Enenevässä määrin asiakkaani haluavat myös solmia pidempiaikaisen uracoaching-suhteen, oman työtilanteensa ja urasuuntansa säännölliseksi tarkistamiseksi aika ajoin. Tutun coachin kanssa asioiden työstäminen koetaan helpoksi! 

Kaikki valmennustapaamiset järjestyvät kasvokkain pääkaupunkiseudulla ja muille paikkakunnille virtuaalisesti (Skype, Zoom, puhelin tms).    

 

Missä tilanteissa uracoachaukseen: 

 

Uracoachauksen jälkeen:   

Vaikeaa tunnistaa omaa osaamistasi

Et tiedä, millaiseen työhön haluaisit seuraavaksi

Et enää viihdy nykyisessä työssäsi tai työpaikassasi

Työpaikalla on asioita, jotka vievät voimavarojasi, haluat siirtyä eteenpäin

Olet irtisanomisuhan alla tai sinut on irtisanottu

Haluat päivittää työnhakutaitojasi tämän päivän rekrytointia vastaaviksi

Kaipaat positiivista "potkua", suuntaa ja kannustusta työnhakuusi

Työnhakumotivaatiosi on kadoksissa, itsetuntosi on koetuksella

Et oikein usko itseesi ja osaamiseesi

Haluat asiantuntijan kommentteja CV:hesi, hakemukseesi tai LinkedIn-profiiliisi

Kaipaat keinoja löytää piilotyöpaikkoja

Haluat valmistautua työpaikka- tai videohaastatteluun

Uskot itseesi osaajana ja luotat onnistuvasi!

Tunnistat osaamisesi ja vahvuutesi ja osaat puhua sekä kirjoittaa niistä

Tunnistat arvosi ja tiedät, miten haluat niiden toteutuvan työssäsi ja elämässäsi

Olet määritellyt speksit sinun unelmatyöllesi

Osaat aktiivisesti ja monipuolisesti etsiä töitä eri keinoja hyödyntäen

Tunnistat uskomuksesi ja osaat kääntää ne eduksesi

CV:si ja hakemuksesi ovat priimakunnossa

Tiedät miten haluat tulla esille somessa työnhakijana

Sinulla on hissipuhe, jonka esität mielelläsi

Osaat valmistautua työ- ja videohaastatteluun ja tunnet itsesi vahvaksi niissä

Olet saanut purettua irtisanomisen tai nykyisen työpaikan tuomia ikäviä tunteitasi pois painamasta