A i n a  l ö y t y y  p o l k u ,  j o t a  e d e t ä

Coaching-palvelut yrityksille

 

Uracoaching työntekijöille

Uracoachingilla voidaan tukea  työntekijöiden urapohdintojen selkiyttämistä, osaamisen tunnistamista ja kehittymistä sekä luontaisten vahvuuksien hyödyntämistä työssä. 

Yhä useammat yritykset tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuutta pohtia omaa uraansa ulkopuolisen coachin kanssa. Tällöin henkilö pääsee tarkastelemaan siihenastista työhistoriaansa sekä omia uratoiveitaan. Näissä keskusteluissa henkilö voi vapaasti miettiä, mikä häntä motivoi, mitä osaamista hänelle on kertynyt ja millaisia työmahdollisuuksia hän toivoo itselleen jatkossa. 

Kokemukseni mukaan työnantajan tarjoamaan uracoachaukseen osallistuneet henkilöt pääsääntöisesti haluavat jatkaa nykyisessä työpaikassaan, ovat sitoutuneita yritykseen ja tyytyväisiä siitä, että työnantaja antaa mahdollisuuden oman uran reflektointiin coachin kanssa. Osa ihmisistä toki on voinut tulla siihen uravaiheeseen, että haluavatkin pohtia uusia työtehtäviä jossain muualla, ja kokevat arvokkaaksi sen, että työnantaja tukee heitä siinä. 

Aina ei uracoachingissa ole kyse tehtävästä toiseen siirtymisestä. Uracoachauksessa voidaan myös keskittyä nykyisessä työtehtävässä onnistumiseen ja miten se vahvistaa henkilön tulevaa uraa myöhemmin eteenpäin. Henkilö pääsee reflektoimaan coachin kanssa, mitä osaamista hänen työtehtävässään tarvitaan, miten hän pärjää työssään ja mitä osaamista kenties olisi hyvä vahvistaa varmistaakseen työssä onnistumisen.  

Uracoachingprosessi voidaan yhdistää myös esim. potentiaalikartoitukseen, jolloin henkilö pääsee yrityksen toteuttaman kartoituksen jälkeen coachin kanssa aktiivisesti reflektoimaan ja suunnittelemaan omaa kehittymistään ja uraansa tehdyn kartoituksen pohjalta. 


Outplacement coaching irtisanotuille työntekijöille

Outplacement uravalmennus tukee irtisanottavia henkilöitä työsuhteen päättyessä ja auttaa edistämään heidän uudelleen työllistymistään. 

Irtisanottavaksi joutuminen on iso asia ja sen äärellä on hyvä pysähtyä hetkeksi. Outplacement coachauksessa henkilö pääsee reflektoimaan tapahtunutta sekä suunnittelemaan seuraavia askeleitaan. Palvelun sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, ja usein niissä paneudutaan osaamisen tunnistamiseen, toivetyön kirkastamiseen, työnhakutaitojen päivitykseen, CV:n ja hakemuksen tuottamiseen sekä aktiivisen työnhaun käynnistämiseen. Irtisanomistilanteisiin liittyy usein myös monenlaisia tunteita, joita pystyy purkamaan luottamuksellisessa ilmapiirissä coachin kanssa. Nämä keskustelut ovat aina luottamuksellisia, yksilöä arvostavia, inhimillisiä ja voimaannuttavia kohtaamisia.

Outplacement coaching on suunnattu pääasiassa yksilöille. Isompiin toimeksiantoihin valmentajaverkostossani on muitakin uravalmennuksen ammattilaisia, joiden kanssa voimme yhdessä toteuttaa haluamanne isommankin projektin, ja jotta outplacement valmennukset toteutuvat toivotussa aikaikkunassa. 


Business coaching nykytyössä onnistumiseen ja kehittymiseen

Business coaching / työelämäcoaching tukee työntekijän henkilökohtaista kehittymistä ja onnistumista hänen nykyisessä työssään, auttaa reflektoimaan omia toimintatapoja ja selviytymään työelämän haastetilanteista. 

Business coaching sopii tilanteisiin, joissa henkilö haluaa kehittyä nykyisessä työssään ja onnistua siinä hyvin. Se on hyvä tuki myös äskettäin uudessa roolissa aloittaneille, henkilön oppimisprosessin rinnalle. Business coachingista on hyötyä myös silloin, kun henkilöllä on jollain tapaa haasteellinen tilanne töissä joko työtehtävien, ihmisten tai vaikkapa ajankäytön suhteen.

Coachina olen henkilön rinnallakulkijana useamman kuukauden ajan ja autan häntä suunnittelemaan ja reflektoimaan omaa toimintaansa, oppimaan lisää omasta itsestä, ja kehittämään ja kokeilemaan uudenlaisia keinoja onnistua omassa työssään.

Aiemmin tyypillinen työnantajan maksama business coaching kohdentui johtotehtävissä työskenteleville, mutta nykyisin yritykset tarjoavat coachingia yhä useammin myös työntekijöille. Näen tämän erittäin hyvänä ja tasa-arvoa edistävänä trendinä. Kaiken kaikkiaan, coaching on positiivinen tukimuoto, eikä suinkaan "parannuskeino" hankalaksi koetuille henkilöille. 

 


Pyydä tarjous

Coachauspaketit räätälöidään yrityksenne tarpeiden pohjalta. Yrityksille suunnatut coaching prosessit voidaan toteuttaa ulkoisena palveluna tai halutessanne inhouse-coaching palveluna. Isompiin coaching tarpeisiin voin tarvittaessa osallistaa verkostoistani useampia coacheja mukaan. 

Coachaukset voidaan järjestää etänä (Teams, Zoom, Google Meets) tai pk-seudulla kasvokkain. 

Ota yhteyttä:

Merja Uschanoff

Puhelin 0405853115

Sähköposti merja@aurinkoinenpolku.fi 

LinkedIn